Liczba lekcji

900


Czas trwania

1) Studia zaczynają się kursem wprowadzającym do teorii oraz kursem praktycznym przygotowującym do praktyki pielęgniarskiej.
2) W drugim semestrze studenci odbywają praktyki mające na celu pogłębienie ich wiedzy i umiejętności oraz uczestniczą w zajęciach.
3) Studenci kursu specjalizacyjnego dla pielęgniarek anestezjologicznych zdają egzamin teoretyczny oraz egzamin końcowy. Obydwa egzaminy mają wpływ na kontynuację studiów i mają charakter promocyjny.
4) W czwartym semestrze studiów studenci przygotowują pracę dyplomową lub projekt oraz zdają końcowe kolokwium.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy trwania studiów NDS HF dla pielęgniarek anestezjologicznych przeprowadzane są praktyczne egzaminy końcowe.

Praktyka podczas studiów NDS HF dla pielęgniarek anestezjologicznych trwa 2 lata.


Cel zajęć

Ukończenie niniejszych studiów podyplomowych daje możliwość pracy, jako wyspecjalizowany personel na salach operacyjnych, oddziałach reanimacyjnych, pogotowia ratunkowego, a także na oddziałach diagnostycznych i kardiologii. Uczestnicy:

Stosując nabytą wiedzę i kompetencje gwarantują pacjentom bezpieczną i najwyższą, jakość usług anestezjologicznych.
Stosują szeroką wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, medycyny, farmakologii i techniki medycznej we wszystkich obszarach pracy anestezjologicznej oraz ponoszą odpowiedzialność za zadania im zlecone, jak i wynikające ze współpracy z lekarzami.
Wykonują zadania zlecone im przez lekarzy anestezjologów lub bezpośrednio współpracują z lekarzami o tej specjalności. W takim przypadku ponoszą pełną odpowiedzialność za wykonaną pracę.
Przeprowadzają zabiegi anestezjologiczne pacjentów w każdym przedziale wiekowym
Przeprowadzają czynności anestezjologiczne opiekując się pacjentami w każdym przedziale wiekowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe obowiązki obejmują asystowanie przy zabiegach znieczulenia ogólnego i miejscowego, intensywna obserwacja pacjentów, przeprowadzanie zleconych terapii przeciwbólowych, przygotowywanie środków do reanimacji, używanie sprzętu medycznego.


Dyplom

Dyplom pielęgniarki anestezjologicznej NDS HF uznawany na terenie całej Szwajcarii.


Możliwości rozwoju kariery zawodowej

Specjalizacja w zakresie anestezjologii
Specjalizacja w zakresie pogotowia ratunkowego i ratownictwa medycznego
Specjalizacja w zakresie Zarządzania Bólem
Kariera w zarządzaniu
Kształcenie dające uprawnienia pedagogiczne

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Proszę wybrać język: